منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
گرابوفسكی پدر شعر اسپرانتو

گرابوفسكی پدر شعر اسپرانتو

دانلود مقاله ققنوس

دانلود مقاله ققنوس

زندگینامه فیثاغورث

زندگینامه فیثاغورث

زندگینامه علیرضا عصار

زندگینامه علیرضا عصار

تحقیق کامل ورزش اسکی

تحقیق کامل ورزش اسکی

ورزش و اجتماع

ورزش و اجتماع

زندگینامه استاد شجریان

زندگینامه استاد شجریان

شاعران مشهور ایران

شاعران مشهور ایران

آموزش قوانین بازی تنیس

آموزش قوانین بازی تنیس

بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر

بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر

زندگینامه مصطفی رحماندوست

زندگینامه مصطفی رحماندوست

تحقیق کامل ورزش اسکی

تحقیق کامل ورزش اسکی

گروه محصول -> پایان نامه -> کارشناسی ارشد

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات کرمانشاهقیمت: ۸۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 155     کد محصول :19448دانلود پایان نامه " بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون "

چكيده :

تحقيق حاضركه يك تحقيق كاربرديست واز نظر گردآوري داده ها وتجزيه و تحليل توصيفي وازنوع پيمايشي است.به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات كافي درمورد كاركنان وتوانمندي آنهاوهمچنين نبود تحقيقات  در اين زمينه و به منظور بررسي ميزان توانمندي كاركنان  در گمركات استان كرمانشاه و. براساس مطالعات ميشرا وبااستناد به مدل پنج بعدي توانمندي وتن وكمرون انجام گرفت . براي اين منظوردرفصل دوم موضوع توانمندي- ابعاد- الگوها ديدگاههاي مختلف وتاثيرتوانمندي برنگرش كاركنان تشريح گرديد-  بااستفاده از پرسشنامه مصاحبه و اسناد و مدارك داده ها گردآوري شده وبا استفاده از آ؛زمون t ونرم افزارspssتجزيه و تحليل شدند ودر نهايت به اين نتيجه رسيد كه كاركنان گمرك كرمانشاه ازتوانمندي بالايي برخوردارند لذا كاركنان توانايي انجام مسووليتهاي محوله- شهامت قبول نتايج  كارهايشان رضايتمندي شغلي و توانايي خود ساماني  درشغل خود را دارند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               

فصل اول: كليات تحقيق..........................

1-1 مقدمه.....................................

1-2 بيان مساله................................

1-3 پيشينه تحقيق..............................

1-4  اهميت وضرورت تحقيق.......................

1-5 اهداف تحقيق...............................

1-6  فرضيه هاي تحقيق..........................

1-7چارچوب نظري ومدل تحليلي تحقيق..............

1-8  نوع وروش تحقيق...........................

1-9 فلمرو مكاني تحقيق.........................

1-10  قلمرو زماني تحقيق.......................

1-11روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه...........

1-12ابزارهاي گردآوري داده ها..................

1-13  محدوديتهاوموانع تحقيق...................

1-14  شرح واژه ها واصطلاحات بكار رفته درتحقيق..

1-15  منابع (كتابها ومقالات مورد استفاده در تحقيق)  

فصل دوم:مباني نظري تحقيق......................

2-1 مقدمه.....................................

2-2 تعاريف ومفاهيم توانمندسازي................

3-2 دلايل توانمندسازي .........................

2-4 مزاياي توانمندسازي .......................

2-5 فرهنگ سازماني و توانمندسازی ...............

2-6 ديدگاههاي مختلف توانمندسازي ..............

2-6-1 ديدگاه عقلاني ...........................

2-6-2 ديدگاه انگيزشي .........................

2-6-3 ديدگاه فوق انگيزشي .....................

3-6-4 ديدگاه سيستمي ..........................

2-7 مدلهاي توانمند سازي ......................

2-7-1 مدلهايي كه بر ويژگيهاي عام توانمند سازي تاكيد دارند ........................................

2-7-2 مدلهاي اقتضايي..........................

2-8 ابعاد توانمندسازي ........................

2-8-1 خود اثر بخشي ...........................

2-8-2 خود سازماني ............................

2-8-3 پذيرفتن شخصي نتيجه .....................

2-8-4 معني دار بودن ..........................

2-8-5 اعتماد .................................

2-9 عوامل روانشناختي توانمندسازي .............

2-10 ويژگيهاي سازمان توانمند .................

2-11 متغيرهاي موثر بر احساس توانمندي افراد ...

2-11-1 ويژگيهاي شخصيتي و فردي ................

2-11-2 ويژگيهاي گروه كاري ....................

2-12 فرايند توانمندسازي ......................

2-13روشهاي توانمند سازي ......................

2-14 تاثير توانمند سازي بر نگرش كاركنان.......

2-14-1 تعهد در نوآوري براي روشهاي انجام كار ..

2-14-2 تغيير در مسووليتها ....................

2-14-3 تغيير در يادگيري ......................

2-15 پيامدهاي توانمند سازي   .................

2-16 نقش تفويض اختياروواگذاري وظايف و مسووليتها  در توانمند سازي .................................

2-17 شفاف كردن اهداف و نقش آن در توانمند سازي

2-18 مشاركت اطلاعاتي و نقش آن در توانمند سازي .

2-19 گروه و توانمند سازي .....................

2-20 سبك رهبري متناسب با توانمند سازي.........

2-21 نظارت بر توانمند سازي ...................

2-22 فرهنگ توانمند سازي  .....................

2-23 توانمند سازي افراد و مديران  ............

2-24 توانمند سازي و رضايت شغلي ...............

2-25 توانمند سازي و فشار عصبي .................

2-26 منابع استفاده شده براي فصل دوم ..........

فصل سوم : روش شناسي تحقيق   ..................

3-1 مقدمه ....................................

3-2 روش تحقيق ................................

3-3 ابزار جمع آوري اطلاعات ....................

3-3-1 بررسي اسناد و مدارك  ....................

3-3-2 پرسشنامه ...............................

3-3-3 مصاحبه .................................

3-4  مقياس سنجش نگرشها  ......................

3-5 طيف ليكرت ................................

3-6 پايايي ...................................

3-7 روايي.....................................

تجزيه و تحليل عاملي تاييدي ................

3-8 جامعه و نمونه آماري ......................

-  جامعه آماري ...............................

-  حجم نمونه آماري............................

3-9 روش نمونه گيري ...........................

 3-10 تكنيكهاي آماري مورد استفاده در تحقيق....

3-12 مدل تحليلي تحقيق ........................

-  روش فرضي استقرايي .........................

-  روش قياسي .................................

3-13 منابع استفاده شده در فصل سوم ............

فصل چهارم :تجزيه و تحليل اطلاعات ..............

4-1 مقدمه ....................................

4-2 توصيف داده ها.............................

4-3 استنباط اماري پيرامون فرضيه ها ...........

4-4 بررسي روايي و پايايي عوامل مطرح شده ......

- تحليل عاملي تاييدي .........................

فصل پنجم:نتيجه گيري وپيشنهادات ...............

5-1 مقدمه ....................................

5-2 نتايج ....................................

5-2-1  نتايج حاصل از بررسي فرضيات ............

5-2-2  نتايج جانبي............................

پيوستها.......................................

- آشنايي با سازمان گمرك و گمركات استان كرمانشاه

- پرسشنامه.................................... 

دانلود پایان نامه رشته مدیریت  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود پایان نامه    پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت    دانلود پایان نامه مدیریت    ارزیابی توانمندی کارکنان    مدل وتن و کمرون    ارزیابی میزان توانمندی پرسنل    دانلود پایان نامه توانمندی کارکنان    بررسی توانمندی کارکنان گمرکات    دانلود پایان نامه منابع انسانی    تحقیق درمورد وتن و کمرون    تحقیق درمورد گمرکات     
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

حجم:40094KB | بازدید :53

دانلود برنامه tele popup تبلیغات انبوه در تلگرام تبلیغات کسب و کار خود را به صورت رایگان در فضای تلگرام ارسال کنید تبلیغات انبوه در تلگرام + کرک شاید خیلی جاها این عبارت را شنیده باشید و مزیت های تبیلغات انبوه را دیده اید من هم توضیحات مختصری در این باره میدم: در...

پاورپوینت درس سیستم عامل

پاورپوینت درس سیستم عامل

پاورپوینت درس سیستم عامل

حجم:16467KB | بازدید :76

سلام  فایل پاورپوینت آماده درس سیستم عامل را برای شما عزیزان آماده کردیم تا شما بتوانید به راحتی درهرجا ارائه دهید . دیگه لازم نیست کلی اینترنت رو بگردی و وقتت رو بذاری ، فقط کافیه دانلود کنی و اسمت رو صفحه اولش بنویسی و تحویل استاد بدی . لیست فهرست : کسب اطلاعات...

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

حجم:6133KB | بازدید :120

دانلود پایان نامه کارشناسی پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن منگنز و نارج قم مقدمه  به لحاظ توانائیهای معدنی موجود در استان قم بررسیهای اکتشافی انجام شده در استان درخور توجه بوده و به روش ناحیه ای و موضوعی اقدام شده است. نخستین مرحله اکتشاف ناحیه...

مجموعه توريستی تفريحی درياچه گلهر

مجموعه توريستی  تفريحی درياچه گلهر

مجموعه توريستی تفريحی درياچه گلهر

حجم:4986KB | بازدید :60

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری با موضوع " مجموعه توريستی  تفريحی درياچه گلهر " چكيده در اين روند آفرينش، سفر و گردشگري همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوشگر انسان در مسير جستجوي خويش از طبيعت و تجاربي كه از آن اندوخته بهره بسيار برده و شناختي...

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

حجم:4809KB | بازدید :96

دانلود پایان نامه ارشد عمران " طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع " عنوان پایان نامه تحقیقاتی ، طراحی و مراحل حفاری و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع با نگرش ویژه بر تونل راه کازرون به شیراز می باشد. درمورد پیشینه این تحقیق باید گفت که تا کنون مطالعات...

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

حجم:4250KB | بازدید :73

دانلود پایان نامه " مدلسازی و شبيه­سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغييرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع " چكيده در سالهای اخير، مسايل جدی كيفيت توان در ارتباط با افت ولتاژهاي ايجاد شده توسط تجهيزات و مشتريان، مطرح شده است، كه بدليل...

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

حجم:2686KB | بازدید :71

دانلود پایان نامه تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار چکیده  اهمیت ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای امروز و غیر قابل تجدید بودن این ذخایر ، بکارگیری روشهای بهینه در حداکثر بازیابی از این مخازن را ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است . تراوایی نسبی و...

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

حجم:1859KB | بازدید :124

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی  بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift   چکیده  نیروی رانش که باعث راندن نفت از مخازن زیرزمینی به سطح زمین میشود. از طریق انبساط گاز و فشار آب ناحیه آبده که در اطراف مخزن نفت وجود دارد، تامین میگردد....